¡Conoce máis de cerca a nosa filosofía e atrévete a ser testigo da diferencia! Adoptamos un enfoque ecléctico integral no ensino de idiomas estranxeiros. Anos de estudos, preparación, experiencia e paixón por facer a diferenza demostráronnos que todas as metodoloxías como o TPR (Resposta Física Total), a aprendizaxe cooperativa, o enfoque comunicativo, o enfoque natural, o método audio- lingual (repeticións), o de gramática entre moitos outros máis non promoven a adquisición dun idioma de forma xenuína se son empregados de maneira única e exclusiva. Con todo, integrados estratexicamente dan paso ao progreso non só a nivel lingüístico senón tamén cognitivo. Dado que para nós, a peza fundamental deste proceso son os nosos alumnos, dedicamos moito tempo, esforzo intelectual e físico en capturar a esencia de moitas destas correntes acomodándoas ás necesidades académicas e intereses particulares dos nosos queridos alumnos mesturándoo co factor entretemento de modo a recrear dentro da nosa Academia un cachiño desa comunidade lingüística en Santiago de Compostela.

Baseados na idea que en “A Casa dás Linguas” respectamos e valoramos inmensamente a personalidade única e as habilidades distintivas de cada un fusionamos o noso enfoque con trazos da teoría das múltiples intelixencias. Por medio das seguintes ferramentas promovemos día a día a aprendizaxe progresiva e efectivo de forma lúdica en pequenos grupos de entre 4 e 8 alumnos de idade e/ou nivel semellante a cancións, melodías e rimas estimulamos a aqueles con facilidade musical, auditiva e artística ademais de axudar á fluidez e achegar dinamismo, incrementar o léxico e afianzar as estruturas gramaticales.

O emprego de cartóns (flashcards) e etiquetas como tamén das preguntas diarias, ferramentas audiovisuais como vídeos, reportaxes e pelis; o uso de contacontos cunha incrible biblioteca repleta de literatura en varios idiomas asisten a quen ten unha facilidade máis lingüística-verbal e visual ao mesmo tempo que impulsan o desenvolvemento do pensamento crítico e creativo dos nosos alumnos dando moito fincapé á correcta pronuncia e a constante repetición. Por outra banda, os xogos de rol ou role playing-games constitúen unha ferramenta potencial de aprendizaxe xa que por medio de diálogos exponse aos alumnos a diferentes contextos dando espazo á adquisición progresiva do idioma.

Contáctanos


Envíanos, xunto cos teus datos, calquera dúbida que teñas e poñerémonos en contacto contigo o máis axiña posible.

Nome e apelido*

E-mail de contacto*

Teléfono de contacto

Data de nacemento do alumno/a*

Qué idoma che interesa?
InglésFrancésAlemánChinésGriegoOutro

¿Qué academia che queda mellor?
Área CentralCasas NovasConxoBertamiráns

Outra cousa que che interese contarnos ou saber

Tódolos campos con * son obrigatorios