Estimadas familias: O día 8 de marzo está convocada unha Folga con motivo do día da Muller. Debido a que hai varios/as mestres/as que exercerán o seu dereito de ir á folga: 1. O colexio abrirá as súas portas en aplicación da Orde da Xunta de servizos mínimos, polo que vostedes poderán exercer o dereito de enviar aos seus/súas fillos/as á escola. 2. Non se pode garantir que se impartan as…

Lingüistas de todo o mundo coinciden na idea de que cantas máis palabras utilizas maior é o mundo que podemos percibir. É real que o saber varios idiomas, o bilingüismo, tanto sexa por aprendizaxe nativa como por medio de cursos de inglés, ou cursos de francés ou cursos de chinés o camiño que sexa permite ao noso cerebro en desenvolvemento o ampliar e mellorar os procesos cognitivos. Isto permítelle mellorar a…